FabLabNet

FabLab je dio još jednog odobrenog EU projekta, ovaj puta financiranog u okviru programa InterReg CE. Projekt FabLabNet je projekt umrežavanja sličnih institucija i koordinator je MUSE, Museo della Scinece u Trentu. Projekt je odobren 18. travnja i jedan je od 35  projekta odobrenih u drugom krugu između 95 projekata koji su dobili financiranje, a sve je krenulo s preko 650 projekata koji sui bili prijavljeni u prvi krug. Više na stranici projekata.

Službeni početak projekta je bio 1.srpanj 2016. godine.

Od listopada 2017 traje Pilot 3 aktivnost vezana uz obrazovanje u kojoj sudjeluje OŠ Borovje.

Od početka 2018, do 8. veljače otvoren je natječaj za prijavu u Pilot 2 aktivnost pod nazivom Connecting to Business

FabLabNet projekt je financiran iz InterReg Central Europe programa

interregce

Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
grb_hr

Oglasi