FabLabNet

fablabnet-rgb

FabLab je dio još jednog odobrenog EU projekta, ovaj puta financiranog u okviru programa InterReg CE. Projekt FabLabNet je projekt umrežavanja sličnih institucija i koordinator je MUSE, Museo della Scinece u Trentu. Projekt je odobren 18. travnja i jedan je od 35  projekta odobrenih u drugom krugu između 95 projekata koji su dobili financiranje, a sve je krenulo s preko 650 projekata koji sui bili prijavljeni u prvi krug. Više na stranici projekata.

Službeni početak projekta je bio 1.srpanj 2016. godine.

Oglasi